108 đường 10 tháng 3, Thị trấn Tiên Kỳ, Huyện Tiên Phước, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam Thị trấn Tiên Kỳ, Huyện Tiên Phước, Tỉnh Quảng Nam
0966566518
bachhyan@gmail.com

Nhà Nghỉ Bách Hỷ An

Giới thiệu

Những dịch vụ phổ biến

Khám phá phòng

Đặt phòng để có không gian nghỉ ngơi và thư giãn thật hạnh phúc bên người thân và gia đình

Bản đồ

Điểm lân cận