Karaoke Thanh Hương

Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam
nhanghithanhhuong@gmail.com
0913061065

Mô tả

Karaoke Thanh Hương đặt trụ sở tại Quảng Nam. Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Quán bar, quán rượu và quán rượu.

Điểm lân cận

Bản đồ

Z