Nhà Nghỉ An Ny

Đường 620 (đường xuống Biển Rạng), Thôn Long Bình, Xã Tam Nghĩa ,Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam Xã Tam Nghĩa, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam
annyhotel@gmail.com
0915606419

Mô tả

Trên đường xuống Biển Rạng và sân bay Chu Lai!

Điểm lân cận

Bản đồ

Z