Cafe No.1

Thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam
tungnt2@quangnam.gov.vn
0906517577

Mô tả

Quán cafe sân vườn nằm cạnh sông Trường, phía bên kia sông là trụ sở UBND huyện Bắc Trà My.

Điểm lân cận

Bản đồ

Z