Trung tâm trưng bày và phân phối sản phẩm OCOP Quảng Nam

53 Trần Quý Cáp, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam Phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
tamtv.qnm@gmail.com
0357777111

Mô tả

Trung tâm trưng bày và phân phối sản phẩm OCOP Quảng Nam đi vào hoạt động với quy mô 600m2, trong đó 250m2 không gian dành cho trưng bày sản phẩm, 100m2 không gian dành cho các hội nghị giới thiệu sản phẩm, 250m2 còn lại là khu vực cà phê, giải khát. Hơn 250 sản phẩm của 50 chủ thể trưng bày tại trung tâm là những mặt hàng thuộc nhóm các sản phẩm OCOP của tỉnh, sản phẩm khởi nghiệp và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Trong đó, 90% sản phẩm địa phương, 10% sản phẩm ba miền, sản phẩm OCOP chiếm 80%, sản phẩm khởi nghiệp chiếm 10% còn 10% là các sản phẩm khác

"Với phương châm "kết nối sản phẩm ba miền", việc khai trương điểm trưng bày sẽ góp phần tạo điều kiện cho các cơ sở OCOP có cơ hội quảng bá, giới thiệu, từng bước tạo dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cho sản phẩm. Đồng thời, giúp người tiêu dùng có cơ hội tiếp cận, hiểu và sử dụng sản phẩm chất lượng. Đây cũng là cơ hội để các sản phẩm OCOP tiếp cận ra thị trường trong nước và xuất khẩu ra quốc tế...".

Trích : https://etime.danviet.vn/trung-tam-trung-bay-va-phan-phoi-san-pham-ocop-quang-nam-ket-noi-san-pham-ba-mien-20220112105846474.htm

Bản đồ

Z