Khu bảo tồn thiên nhiên sông Thanh

Đắc Pring, Nam Giang, Quảng Nam Xã Đắc Pring, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam
vhttnamgiang@gmail.com
02353792414

Mô tả

Với diện tích gồm 93.249 ha vùng lõi và 108.398 ha vùng đệm. Riêng khu vùng lõi được chia thành 02 phân khu chức năng là khu bảo vệ nghiêm ngặt (75.373 ha) và khu phục hồi sinh thái (17.512ha). Khu bảo tồn thiên nhiên sông Thanh có hơi 830 loài thực vật bậc cao, đã được ghi nhận qua các đợt khảo sát vào năm 1997 và 1999 WWF - Đông Dương và Viện điều tra quy hoạch rừng Việt Nam thực hiện. Trong số đó, có 23 loài hữu dụng, 38 loài có tên trong sách đỏ Việt Nam. Hệ động vật rừng của khu bảo tồn này cũng rất đa dạng với danh mục gồm 53 loài thú, 183 loài chim, 33 loài bò sát, 21 loài lưỡng cư, 25 loài cá… cùng nhiều loài thú lớn và hiếm như: hổ, báo, voi, voọc cá chân nâu, voọc cá chân xám, mang Trường Sơn.

Điểm lân cận

Bản đồ

Z