Chứng tích Cây Da Reo

Xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam Xã Tam Mỹ Tây, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam
vistor@quangnamtourism.com.vn
02353 666333

Mô tả

Chứng tích Cây Da Reo thuộc thôn Tịnh Sơn huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam;cách trung tâm huyện Núi Thành khoảng 10km về hướng Tây, từ đầu đường 617 theo con đường liên xã là đến địa phận xã Tam Mỹ Tây, từ trung tâm xã theo con đường liên thôn đến thôn Tịnh Sơn, sẽ phải qua các con dốc sau đó tiếp tục sẽ phải theo con đường liên thôn chừng 50mét là địa điểm Cây Da Reo. Địa thế Cây Da Reo là một sườn dốc, cây cối rậm rạp và là nơi tâm linh có miếu thờ Thần Mục Đồng có từ lâu đời, Cây Da Reo là một loại cây cổ thụ che bóng mát tỏa rộng, đứng từ nơi này ta có thể quan sát về hướng Đông một cách thuận lợi, về phía trước là cách đồng lúa rộng lớn (Cà Đó) nếu địch đi càn ta có thể phát hiện. Cây Da Reo là vị trí quan trọng cho những cuộc họp chỉ đạo chống càn và đánh chặn không cho lực lượng Mỹ ở căn cứ Chu Lai và Ngụy Quyền ở quận Lý Tín bình định lấn chiếm lên phía Tây và vùng tự do của ta, tạo nên thế vững chắc cho vành đai thép diệt Mỹ dẫn đến thắng lợi ngày 24 tháng 03 năm 1975 giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Nam. Hiện nay tại khu vực này, vẫn còn nguyên trạng Cây Da Reo, miếu thờ Mục Đồng và cũng có sự thay đổi bởi cải tạo canh tác của nhân dân địa phương. Tuy nhiên hiện nay vẫn không thay đổi so với trước kia là bao.

Điểm lân cận

Bản đồ

Z