Ngân hàng OCB - CN Quảng Nam -

Lô D41-42, N10, Phước Hòa, TP Tam Kỳ

02353.818818

Ngân hàng OCB - PGD Hội An -

572 Hai Bà Trưng, Minh An, Hội An

02353.920777

Z