Ngân hàng BIDV Phan Chu Trinh -

Số 562 Phan Chu Trinh, Phước Hòa, TP Tam Kỳ

0235 3858 997

Ngân hàng BIDV Điện Bàn -

Khối 3, Thị trấn Vĩnh Điện, Điện Bàn

02353.716737

Ngân hàng BIDV Hội An -

580 Cửa Đại, Hội An, Quảng Nam

0235 3915 181

Ngân hàng BIDV Điện Nam - Điện Ngọc -

KCN Điện Nam - Điện ngọc, Điện Bàn

02353.943962

Ngân hàng BIDV Quảng Nam -

Số 112 Phan Bội Châu, Tân Thạnh, TP Tam Kỳ

02353.859188

Ngân hàng BIDV Chu Lai -

Khối 4, Thị trấn Núi Thành

02353.570568

Ngân hàng BIDV 158 Trường Tộ -

158 Nguyễn Trường Tộ, Cẩm Phô, TP Hội An

19009247

Ngân hàng BIDV Cafe Tình Thương -

51 Trần Hưng Đạo, Minh An, TP Hội An

19009247

Ngân hàng BIDV Tam Hiệp -

QL 1A, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành

02353.570573

Ngân hàng BIDV 67 Phúc Chu -

67 Nguyễn Phúc Chu, Minh An, TP Hội An

19009247

Ngân hàng BIDV Hai Bà Trưng -

537 Hai Bà Trưng, Cẩm An, TP Hội An

1900 9247

Ngân hàng BIDV Núi Thành -

65 Phạm Văn Đồng, thị trấn Núi Thành

02353.570573

Z