Trạm Xe buýt chợ Nam Phước -

TT. Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam

0235 6252 346

Xuất phát UBND Xã Đại Lãnh đến 134 Bạch Đằng Tam Kỳ Quảng Nam và ngược lại -

Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam, Việt Nam

0906 555 105

Xuất phát xã Đại Phong đến cầu kỳ phú 2 Tam Kỳ - Quảng Nam và ngược lại -

Đại Phong, Đại Lộc, Quảng Nam, Việt Nam

0906 555 105

Khu 2 TT Ái Nghĩa Bến xe cũ và Khu 6 Ái Nghĩa bến xe mới - Bến xe Đà Nẵng và ngược lại -

Khu 2, TT. ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam, Việt Nam

0906 555 105

Xe Buýt Tam Kỳ - Tiên Phước -

Bến Xe Tam Kỳ - Trung Tâm Huyện Tiên Phước

0

Bến xe Hội An Nguyễn Tất Thành -

Nguyễn Tất Thành, Phường Cẩm Phổ, Tp. Hội An, Quảng Nam

02353861240

Trạm Xe Buýt (Tuyến Đà Nẵng - Hội An và Ngược Lại) -

Số 749 đường Trần Hưng Đạo, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

02363711468

Trạm Xe Buýt (Tuyến Đà Nẵng - Hội An và Ngược Lại) -

171 Trần Thủ Độ, Phường Điện Nam Bắc, Thị Xã Điện Bàn,Tỉnh Quảng Nam

0236.3711468

Trạm Xe Buýt (Tuyến Đà Nẵng - Hội An và Ngược Lại) -

Trần Thủ Độ ,Phường Điện Nam Bắc,Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

0236.3711468

Trạm Xe Buýt (Tuyến Đà Nẵng - Hội An và Ngược Lại) -

621 Trần Thủ Độ, Phường Điện Nam Trung, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

0236.3711468

Trạm Xe Buýt (Tuyến Đà Nẵng - Hội An và Ngược Lại) -

738 Đường Trần Thủ Độ, Điện Nam Trung, Điện Bàn, Quảng Nam

0236.3711468

Trạm Xe Buýt (Tuyến Đà Nẵng - Hội An và Ngược Lại) -

TL 607, Đường Trần Thủ Độ, Phường Điện Nam Trung, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

0236.3711468

Trạm Xe Buýt (Tuyến Đà Nẵng - Hội An và Ngược Lại) -

Tỉnh Lộ 607, Phường Điện Nam Trung, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

0236.3711468

Trạm Xe Buýt (Tuyến Tam Kỳ - Đại Lộc và Ngược Lại) -

Đường Trần Quý Cáp, Phường Điện An, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

0235.3555111

Trạm Xe Buýt (Tuyến Tam Kỳ - Đại Lộc và Ngược Lại) -

Chợ Bình Long, Xã Điện Phước,Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

0235.3555111

Trạm Xe Buýt (Tuyến Tam Kỳ - Đại Lộc và Ngược Lại) -

Nhà Văn Hóa Thôn Phong Thử 1, Đường tỉnh 609,Xã Điện Thọ, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

02353.555111

Trạm Xe Buýt (Tuyến Tam Kỳ - Đại Lộc và Ngược Lại) -

Ngã 3 cẩm lý, Xã Điện Hồng, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam

02353.555111

Trạm Xe Buýt (Tuyến Tam Kỳ - Đại Lộc và Ngược Lại) -

Tiệm Sửa Xe Thành Đạt, ĐT609, Xã Điện Hồng, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

02353.555111

Bến Xe Buýt Huyện Quế Sơn -

Đường Phan Châu Trinh- Thị Trấn Đông Phú-Huyện Quế Sơn-Tỉnh Quảng Nam

0905456111

Trạm Xe Buýt (Các Tuyến Đà Nẵng - Tam Kỳ , Thọ Quang - Quế Sơn, Đà Nẵng -Phú Đa và Ngược Lại) -

QL1A, Khối Phố 8A, Phường Điện Nam Trung, Thị Xã ĐIện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

0235.3820011

Trạm dừng xe buýt Trần Quý Cáp Vĩnh Điện -

38 Trần Quý Cáp, Phường Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

02353.820011

Trạm dừng xe bus TL609 Điện Thọ (Tuyến Tam Kỳ - Đại Lộc) -

Tỉnh lộ 609, Xã Điện Thọ, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

0906555105

Trạm dừng xe buýt tại Điện Ngọc -

964 Trần Hưng Đạo, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

02353.555111

Trạm Xe Buýt (Tuyến Đà Nẵng - Hội An và Ngược Lại) -

01 Nguyễn Tất Thành, Phường Điện Nam Đông, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

0236.3711468

Trạm Xe Buýt (Tuyến Đà Nẵng - Hội An và Ngược Lại) -

Tỉnh Lộ 607 , Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Điện Nam Đông, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

0236.3711468

Trạm Xe Buýt (Tuyến Đà Nẵng - Hội An và Ngược Lại) -

Tỉnh Lộ 607, Phường Điện Nam Đông, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

0236.3711468

Trạm Xe Buýt (Tuyến Đà Nẵng - Tam Kỳ và Ngược Lại) -

Trường Trung Cấp Quảng Đông, QL1A, Xã Điện Thắng Bắc, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

0235.3820011

Trạm Xe Buýt (Tuyến Đà Nẵng - Tam Kỳ và Ngược Lại) -

Ngã 3 lầu sụp, Xã Điện Thắng Bắc, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

0235.3820011

Trạm Xe Buýt (Các Tuyến Đà Nẵng - Tam Kỳ , Thọ Quang - Quế Sơn, Đà Nẵng -Phú Đa và Ngược Lại) -

chợ Thanh Quýt, Quốc lộ 1A, Điện Thắng Trung, Điện Bàn, Quảng Nam, Việt Nam

0235.3820011

Trạm Xe Buýt (Các Tuyến Đà Nẵng - Tam Kỳ , Thọ Quang - Quế Sơn, Đà Nẵng -Phú Đa và Ngược Lại) -

Quốc Lộ 1A, Phường Điện An, Thị Xã Điện Bàn,Tỉnh Quảng Nam

0235.3820011

Trạm Xe Buýt (Các Tuyến Đà Nẵng - Tam Kỳ , Thọ Quang - Quế Sơn, Đà Nẵng -Phú Đa và Ngược Lại) -

QL1A, Phường Điện Nam Trung, Thị xã Điện Bàn,Tỉnh Quảng Nam

0235.3820011

Trạm Xe Buýt (Tuyến Đà Nẵng - Hội An và Ngược Lại) -

Số 293 đường Trần Hưng Đạo, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

0236.3711468

Trạm dừng xe buýt tại Điện Ngọc (Tuyến Đà Nẵng - Hội An) -

816 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

0235.3555111

Trạm Xe Buýt (Các Tuyến Đà Nẵng - Tam Kỳ , Thọ Quang - Quế Sơn, Đà Nẵng -Phú Đa và Ngược Lại) -

Bến xe Bắc Quảng Nam,QL1A, Phường Điện An, Thị xã Điện Bàn,Tỉnh Quảng Nam

0235.3820011

Xe buýt Điện Ngọc- Tam Kỳ -

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn

02353813386

Trạm Xe Buýt (Các Tuyến Đà Nẵng - Tam Kỳ , Thọ Quang - Quế Sơn, Đà Nẵng -Phú Đa và Ngược Lại) -

TTVH Điện Bàn,Đường Trần Nhân Tông, Phường Vĩnh Điện, Thị Xã Điện Bàn,Tỉnh Quảng Nam

0235.3820011

Trạm Xe Buýt (Các Tuyến Đà Nẵng - Tam Kỳ , Thọ Quang - Quế Sơn, Đà Nẵng -Phú Đa và Ngược Lại) -

278 Trần Nhân Tông, Phường Vĩnh Điện, Thị Xã Điện Bàn,Tỉnh Quảng Nam

02353.820011

Trạm Xe Buýt (Tuyến Tam Kỳ - Đại Lộc và Ngược Lại) -

Đường Trần Quý Cáp, Phường Vĩnh Điện, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

02353.555111

Trạm dừng xe bus Trần Quý Cáp (Tuyến Tam Kỳ - Đại Lộc) -

Đường Trần Quý Cáp, Phường Điện An, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

0235.3820011

Trạm Xe Buýt (Tuyến Đà Nẵng - Hội An và Ngược Lại) -

TL 607 Đường Trần Thủ Độ, Phường Điện Nam Bắc, Thị Xã Điện Bàn,Tỉnh Quảng Nam

0236.3711468

Trạm dừng xe buýt tại Điện Ngọc (Tuyến Đà Nẵng Hội An và ngược lại) -

CH nhựa Tiền Phong TL 607, Phường Điện Nam Bắc, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

02353820011

Trạm dừng xe buýt tại Điện Ngọc (Tuyến Đà Nẵng _Hội An và ngược lại) -

694 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

0235.3820011

Trạm Xe Buýt (Tuyến Đà Nẵng - Hội An và Ngược Lại) -

Tỉnh Lộ 607 ,Phường Điện Nam Trung, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

0236.3711468

Trạm Xe Buýt (Tuyến Đà Nẵng - Hội An và Ngược Lại) -

Tỉnh Lộ 607, Phường Điện Nam Đông, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

0236.3711468

Trạm Xe Buýt (Tuyến Đà Nẵng - Hội An và Ngược Lại) -

605 Nguyễn Tất Thành, Phường Điện Nam Đông, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

0236.3711468

Hàng không

Du khách khi muốn đến tham quan du lịch Quảng Nam bằng đường hàng không, thì du khách có thể đáp xuống sân bay Chu Lai, tỉnh Quảng Nam. Sân bay Chu Lai cách thành phố Tam Kỳ 25km và thành phố Hội An 85km. Hoặc du khách cũng có thể đáp chuyến bay đến sân bay quốc tế Đà nẵng, sau đó di chuyển bằng xe buýt hoặc taxi đến phố cổ Hội An, cũng như các điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Để biết thêm thông tin giờ bay, giá vé hay nhờ tư vấn đặt vé máy bay, vui lòng tham khảo trang website:

Vietnam Airlines: www.vietnamairlines-mientrung.com.vn
VietJetAir: www.vietjetair.com
Jetstar: www.jetstar.com

Hoặc bạn có thể liên hệ một số công ty sau:

Trung tâm Lữ hành Quốc tế Hội An. Địa chỉ: 10 Trần Hưng Đạo, thành phố Hội An, điện thoại: 0235.3910912
Công ty TNHH Du lịch Lương Mỹ Anh. Địa chỉ: 333 Cửa Đại, thành phố Hội An, điện thoại: 0235.3914 655
Công ty TNHH Dịch vụ Du Lịch Mây Hồng. Địa chỉ: 47 Trần Hưng Đạo, thành phố Hội An, điện thoại: 0235.3919111
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Quảng Nam. Địa chỉ: 22 Nguyễn Du, thành phố Tam Kỳ, điện thoại: 0235.3818283

Tàu hỏa

Du khách đến Quảng Nam và từ Quảng Nam đi các nơi khác bằng phương tiện tàu lửa có thể đi qua ga Đà Nẵng hoặc ga Tam Kỳ. Ga Đà Nẵng là một ga lớn, hàng ngày có nhiều chuyến tàu đi đến nhiều ga trong cả nước và ngược lại. Ga Tam Kỳ, cách thành phố Hội An khoảng 60kmNếu xuất phát tại Hội An du khách có thể đặt mua vé tại các điểm dịch vụ bán vé tàu lửa nằm trong khu phố cổ hoặc ngay tại khách sạn nơi du khách đang lưu trú với giá niêm yết của nhà ga cộng thêm một khoản phí dịch vụ không lớn.

Nếu du khách xuất phát tại Tam Kỳ nên liên hệ trực tiếp với nhà ga theo số máy 0235.3828488. Hoặc có thể liên lạc tại các văn phòng Booking tại Hội An.
Giá vé tàu có nhiều mức khác nhau tuỳ thuộc vào từng loại tàu, hạng ghế và từng thời điểm trong năm mà du khách lựa chọn.

Taxi

Taxi là một trong những phương tiện thuận lợi nhất cho du khách, có thể gọi ở mọi nơi, giá cả hợp lý. Nếu nhóm khách, thì giá chia trên đầu người khá hợp lý.

Z