Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Bãi tắm An Bàng

  Mở cửa: 05:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Phố cổ Hội An

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 22:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Bãi tắm Cửa Đại

  Mở cửa: 05:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà cổ Quân Thắng

  Mở cửa: 09:30
  Đóng cửa: 18:00
 • Miếu tổ nghề Yến

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 20:00
Z