Di tích giếng nhà Nhì
Di tích giếng nhà Nhì
Di tích giếng nhà Nhì

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 0235.3867371

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: pvhtt.dienban@quangnam.gov.vn

Địa chỉ: Thôn 5 Phường Điện Ngọc, TX Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Di tích Giếng Nhà Nhì thuộc khối phố Ngân Giang, phường  Điện Ngọc, thị xã Đện Bàn, Tỉnh Quảng Nam. Với diện tích bảo vệ di tích là 10.111mlà một trong những nơi diễn tra trận đánh trong phong trào đồng khởi phá kèm có tiếng vang lớn trong cả nước. Đó là vào năm 1962, các đồng chí lãnh đạo huyện họp bàn kế hoạch đồng khởi.

Chiến công to lớn của đội công tác đã được MTDTGP Khu Trung Trung Bộ phong tặng danh hiệu Bảy dũng sĩ Điện Ngọc và tặng thưởng Huân chương Giải phóng hạng Nhất.

Di tích lịch sử Giếng Nhà Nhì  được Bộ Văn hóa Thể thao công nhận là di tích lịch sử cấp Quốc gia tại quyết định số 839/QĐ  vào năm 1990. 

 

Bình luận và Đánh giá

/ 5
đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Di tích Giếng Nhà Nhì thuộc khối phố Ngân Giang, phường  Điện Ngọc, thị xã Đện Bàn, Tỉnh Quảng Nam. Với diện tích bảo vệ di tích là 10.111mlà một trong những nơi diễn tra trận đánh trong phong trào đồng khởi phá kèm có tiếng vang lớn trong cả nước. Đó là vào năm 1962, các đồng chí lãnh đạo huyện họp bàn kế hoạch đồng khởi.

Chiến công to lớn của đội công tác đã được MTDTGP Khu Trung Trung Bộ phong tặng danh hiệu Bảy dũng sĩ Điện Ngọc và tặng thưởng Huân chương Giải phóng hạng Nhất.

Di tích lịch sử Giếng Nhà Nhì  được Bộ Văn hóa Thể thao công nhận là di tích lịch sử cấp Quốc gia tại quyết định số 839/QĐ  vào năm 1990. 

 

Lịch trình của bạn

Lưu trú

Ẩm thực

Z