Khu di tích chiến thắng Thượng Đức- Huyện Đại Lộc
Khu di tích chiến thắng Thượng Đức- Huyện Đại Lộc
Khu di tích chiến thắng Thượng Đức- Huyện Đại Lộc
Khu di tích chiến thắng Thượng Đức- Huyện Đại Lộc
Khu di tích chiến thắng Thượng Đức- Huyện Đại Lộc
Khu di tích chiến thắng Thượng Đức- Huyện Đại Lộc
Khu di tích chiến thắng Thượng Đức- Huyện Đại Lộc
Khu di tích chiến thắng Thượng Đức- Huyện Đại Lộc
Khu di tích chiến thắng Thượng Đức- Huyện Đại Lộc
Khu di tích chiến thắng Thượng Đức- Huyện Đại Lộc
Khu di tích chiến thắng Thượng Đức- Huyện Đại Lộc
Khu di tích chiến thắng Thượng Đức- Huyện Đại Lộc

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 0235.3865240

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 8:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: vhtthuyendailoc@gmail.com

Địa chỉ: dai lanh Xã Đại Lãnh, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

Khu di tích Chiến Thắng Thượng Đức được xếp hạng cấp quốc gia bao gồm: Tượng đài, nhà truyền thống, hệ thống lô cốt công sự là một chiến khu quân sự của Mỹ ngụy được xem là cánh cửa thép bảo vệ cho các căn cứ quân sự cho Đại Lộc- Đà Nẵng đã bị quân và dân ta giải phóng 8/7/1974 góp phần mở màng chiến dịch giải phóng Đà Nẵng 1975. Nơi đây có tiềm năng thu hút du khách tới tham quan, nghiên cứu di tích lịch sử. Quận Thượng Đức (Thường Đức) được chế độ Sài Gòn thành lập vào năm 1958, gồm Hiên- Giằng (các huyện Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang ngày nay) và các xã: Lộc Bình, Lộc Vĩnh, Lộc Ninh (Đại Sơn, Đại Hưng, Đại Lãnh, Đại Hồng của huyện Đại Lộc ngày nay). Quận lỵ đặt tại thôn Hà Tân, xã Lộc Bình. Địa điểm Chiến thắng Thượng Đức đã được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia năm 2002. Và, Khu di tích Chiến thắng Thượng Đức, trong đó có Tượng đài Chiến thắng sừng sững, uy nghi, đã được xây dựng năm 2013, khánh thành năm 2014, đúng ... Xem nhiều hơn

Bình luận và Đánh giá

/ 5
đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Khu di tích Chiến Thắng Thượng Đức được xếp hạng cấp quốc gia bao gồm: Tượng đài, nhà truyền thống, hệ thống lô cốt công sự là một chiến khu quân sự của Mỹ ngụy được xem là cánh cửa thép bảo vệ cho các căn cứ quân sự cho Đại Lộc- Đà Nẵng đã bị quân và dân ta giải phóng 8/7/1974 góp phần mở màng chiến dịch giải phóng Đà Nẵng 1975. Nơi đây có tiềm năng thu hút du khách tới tham quan, nghiên cứu di tích lịch sử.

Quận Thượng Đức (Thường Đức) được chế độ Sài Gòn thành lập vào năm 1958, gồm Hiên- Giằng (các huyện Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang ngày nay) và các xã: Lộc Bình, Lộc Vĩnh, Lộc Ninh (Đại Sơn, Đại Hưng, Đại Lãnh, Đại Hồng của huyện Đại Lộc ngày nay). Quận lỵ đặt tại thôn Hà Tân, xã Lộc Bình.

Địa điểm Chiến thắng Thượng Đức đã được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia năm 2002. Và, Khu di tích Chiến thắng Thượng Đức, trong đó có Tượng đài Chiến thắng sừng sững, uy nghi, đã được xây dựng năm 2013, khánh thành năm 2014, đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Thượng Đức, ngay chính tại nơi diễn ra chiến dịch lịch sử năm xưa.

 

Địa điểm liên quan

Lịch trình của bạn

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Z